Oudere nesten

Af en toe fokken wij een nestje Griffon Korthals.