Oudere nesten
Af en toe fokken wij een nestje Griffon Korthals.